1 2 3

ATESTY i CERTYFIKATY

1.
Asthma & Allergy Friendly to zarejestrowany znak, prowadzony przez Allergy Standards Limited w powiązaniu z organizacjami non-profit lub alergicznymi, znakującymi produkty, które przeszły standardowe testy. Program certyfikacji przyjazny dla astmy i alergii został stworzony w celu naukowego testowania i identyfikacji produktów konsumenckich, które są bardziej odpowiednie dla osób cierpiących na astmę i alergie.

2.
Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego (Association of Home Appliance Manufacturers) jest niezależną organizacją badawczą, działającą w USA. Zajmuje się kontrolą jakości i wydajności sprzętu gospodarstwa domowego. Certyfikat wydawany przez AHAM dotyczy CADR (Clean Air Delivery Rate), który informuje o wydajności oczyszczania, a dokładniej wskazuje, ile czystego powietrza dostarczy urządzenie w ciągu jednej godziny.  Certyfikat AHAM potwierdza, iż oczyszczacz powietrza został przebadany pod względem współczynnika CADR w niezależnym laboratorium i zgodnie z obowiązującą normą ANSI-/AHAM-AC-1. Podczas testów, w których biorą udział losowo wybrane modele, oceniane jest tempo eliminacji kurzu, dymu tytoniowego i pyłków.

3.
Program CARPET & RUG INSTITUTE Seal of Approval polega na ciągłym doskonaleniu skuteczności czyszczenia dywanów. Chcieliśmy wiedzieć, w jaki sposób odkurzacze a także rozwiązania czyszczące działały w celu czyszczenia dywanu, dlatego opracowaliśmy jedyny program naukowy branży dywanowej do testowania i pomiaru skuteczności środków czyszczących i sprzętu. Program pomaga konsumentom podejmować świadome decyzje, a producenci ulepszają swoje produkty. Ich rezultatem jest czystszy, zdrowszy i trwalszy dywan.